Although Taxi is absolutely filled with faults that might be tricky for most great actors to overcome, Fallon supplies the deadly blow himself by getting the minimum appealing Element of a reasonably paltry Motion picture.Checking out photos with the getaway cars, Daniel concludes the tires originate from a garage owned by Kruger (Gregory Knop). Da… Read More


While Taxi is certainly packed with faults that may be tough for most good actors to beat, Fallon offers the fatal blow himself by remaining the minimum intriguing Component of a reasonably paltry movie.Looking at images in the getaway automobiles, Daniel concludes which the tires come from a garage owned by Kruger (Gregory Knop). Daniel reluctantl… Read More


– Olen asu­nut Ou­lus­sa nyt kym­me­ni­sen vuot­ta ja tun­nen ole­va­ni täy­sin ou­lu­lai­nen. Tuot­ta­ja­ni mo­nes­ti vih­jai­lee, et­tä oli­si­pa hyvä jos asui­sin Hel­sin­gis­sä.Saa­vu­tin nuo­re­na no­pe­as­ti suo­si­o­ta ja roi­kuin mik­se­ri.Web -si­vus­ton lis­to­jen kär­jes­sä pit­ki… Read More


MindBusiness @MindBusiness_fi Jan 19 @UniOulu uudet kampussuunnitelmat näyttävät lupaavilta. Yritysalueet helpottavat varmasti myös #mindbusiness tyylisiä opintojaksoja #yrittäjyys #yrittäjyyskasvatusSo­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa kier­tää te­kais­tu vaa­li­mai­nos, jos­sa ke­ho­te­taan kir­joit­ta­maan ää­nes­tys… Read More


Joku kir­joit­ti hy­vin työ­mat­ka­pyö­räi­lyn eduis­ta. Mut­ta ne pyö­rä­tiet näin tal­vel­la on jos­kus hei­kos­ti hoi­det­tu. Pyö­rän ta­lut­ta­jaOululainen PS-vara­val­tuu­tettu levitti äänen mitätöivään kommen­toin­tiin kehottavaa valemainosta – Vasem­mis­to­liiton puolu­e­sih­teeri: “Erittä… Read More